کد مطلب:183034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

امام آزادي بخش
محقق گرامي، عبدالعزيز سيد الاهل نوشته است: امام چهارم بدون آنكه نيازي به نيروي كار بردگان داشته باشد، آنها را مي خريد و آزاد مي كرد. و برخي گفته اند: امام چهارم هزار برده را در راه خدا آزاد كرد. [1] بردگاني كه از اين موضوع اطلاع داشتند، همواره خود را در معرض ديد امام سجاد عليه السلام قرار مي دادند تا شايد حضرت، آنان را خريداري و آزاد كند. و آن بزرگوار، هر ماه و هر روز به آزاد كردن بردگان خويش مي پرداخت به طوري كه لشكري از بردگان آزاد شده (شامل مرد و زن) پديد آمد. همگي موالي و آزادشدگان آن بزرگوار بودند.


[1] كشف الغمه، ج 2، ص 77.