کد مطلب:183038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

بهترين اثر فارسي
تا آنجا كه صاحب اين قلم به تفحص پرداخت، در زمينه شناخت حضرت سجاد عليه السلام كارهاي خوب و مفيدي به زبان فارسي منتشر شده و هركدام از جهاتي ارزشمند است. اگرچه نسبت به وظيفه اي كه بر عهده انديشمندان امت اسلامي است، كار بسيار اندك و ناقص است; ولي جامع ترين و بهترين اثر به زبان فارسي، كتاب «امام سجاد عليه السلام; جمال نيايشگران »، تحقيق گروه تاريخ بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي و نگارش جناب آقاي احمد ترابي است. گرچه هنوز و تا قيام قيامت در سطوح گوناگون و به زبان هاي مختلف و در قالب هاي متنوع آثار جديدي درباره آن بزرگوار بايد توليد و منتشر گردد.