کد مطلب:183057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

آثار خدمت به خلق
از نگاه امام سجاد عليه السلام خدمت به خلق، هم اثر دنيايي دارد و در معادلات اجتماعي تاثيرگذار است و هم داراي آثار اخروي است. نمونه هايي از هر دو گروه را مرور مي كنيم.