کد مطلب:183058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:171

ياري مردم
طبيعي ترين اثر خدمت، ياري مددجو و گيرنده خدمت است. امام سجاد عليه السلام مي فرمود: «در دنيا هيچ چيز ياري دهنده تر از نيكي به برادران نيست.» [1] .


[1] همان.