کد مطلب:183060 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

آقايي و بزرگي در دنيا
«سادة الناس في الدنيا الاسخياء و سادة الناس في الآخرة الاتقياء; [1] .

سروران مردم در دنيا، سخاوتمندان و در آخرت، پرهيزگاران هستند.»

«گرامي ترين انسانها نزد مردم، كسي است كه زياد خيرش به آنها برسد و نيازي به آنها نداشته باشد و...» [2] .


[1] تحف العقول، ص 409.

[2] احتجاج طبري، ص 174 (يك جلدي).