کد مطلب:183062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

آثار خدمت در آخرت و نتايج معنوي
امام سجاد عليه السلام در رواياتي متعدد به آثاري چون: افزايش درجه خدمت رسانان در آخرت [1] ، آمرزش گناهان [2] ، ياور روز تنگدستي (قيامت) [3] ، مقامات و قصرهاي بهشتي [4] ، پوشش در آخرت [5] و... [6] تصريح مي كند.

جهت اختصار، تنها به روايتي از آن حضرت كه شرح جامع از آثار اخروي خدمت را بيان مي نمايد، توجه مي كنيم: ابوحمزه ثمالي از امام علي بن الحسين عليه السلام چنين نقل كرد:

«من قصي لاخيه حاجة فبحاجة الله بدا... ; كسي كه يك حاجت برادرش را برآورد خداوند صد حاجت او را برآورد. كسي كه اندوهي را از دل برادرش بردارد، خداوند اندوه روز قيامت را از او برطرف سازد; هر قدر هم كه زياد باشد. و هر كس برادرش را كه در مقابل ستمكار قرار گرفته است، ياري دهد، خدا او را هنگام عبور از صراط ياري مي كند، در وقتي كه قدمها مي لغزد. و كسي كه به دنبال نياز برادر مؤمنش برود و با برآوردن حاجتش او را شاد كند، چنان است كه رسول خدا را مسرور كرده است. و هر كس او را سيراب كند، خدا او را از شراب سر به مهر بهشتي سيراب مي سازد. و هر كس گرسنگي او را با طعام برطرف كند، خدا او را از ميوه هاي بهشتي سير مي كند. و هر كس برهنگي او را بپوشاند خدا او را با جامه هاي زربافت و حرير مي پوشاند. و اگر با اينكه برهنه نيست، او را لباسي بپوشاند، پيوسته در حفظ خدا است تا هنگامي كه نخي از آن جامه بر تن او باشد. و كسي كه كار مهم برادرش را كفايت كند، خداوند پسران بهشتي را خدمتگزار او مي سازد. و كسي كه او را بر مركبي سوار كند، خدا او را در قيامت بر ناقه اي بهشتي سوار مي كند كه فرشتگان به آن مي بالند. و هر كس مؤمني را هنگام مردنش دفن كند، گويا او را از ولادت تا مرگ پوشانده است. و هر كس او را همسري دهد كه مايه انس و آرامش باشد، خداوند براي او در قبر مونسي به شكل محبوب ترين افراد خانواده اش قرار مي دهد. و كسي كه برادر مؤمن بيمارش را عيادت كند، فرشتگان دور او را مي گيرند و دعا مي كنند تا وقتي كه از آنجا بيرون رود و به او مي گويند: «خوشا به حالت و بهشت گوارايت!» به خدا سوگند برآوردن حاجت مؤمن در پيشگاه خدا محبوب تر از دو ماه روزه پي در پي با اعتكاف آن دو ماه در ماه حرام است.» [7] .

چنان كه مشاهده مي شود، امام سجاد عليه السلام در شرح آثار معنوي و اخروي خدمت به مؤمن، انواع متنوعي از خدمت را هم برشمرده است; از خدمت مالي تا آبرويي و از خدمت روحي تا غريزي و اين، نشانگر آن است كه خدمت در تمام ابعاد آن مورد توجه است و تنها در امور اقتصادي و كمكهاي مادي به نيازمندان خلاصه نمي شود.


[1] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[2] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[3] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[4] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[5] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[6] زندگاني امام زين العابدين عليه السلام، مقرم، به ترتيب: ص 226، 274، 271، 275، 269 و 245. كه به ترتيب از: تفسير برهان، ج 1، ص 44، وافي، ج 3، ص 88، مشكاة الانوار، ص 233، لئالي الاخبار، ص 214، مشكاة الانوار، ص 224 و حلية الاولياء، ج 3، ص 159 نقل كرده است.

[7] ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 325.