کد مطلب:183064 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

نزول بلايي مثل يعقوب
امامي كه ديدگاهش اين باشد كه خداوند هيچ سائلي را باز نمي گرداند «يا من لايرد سائله و لايخيب آمله... [1] ، اي خدايي كه سائلي را برنمي گرداند و آرزومندي را نااميد نمي كند. اي آن كه درگاهش به روي درخواست كنندگان باز و پرده ي درش از مقابل اميدواران برداشته است...» خود نيز در برخورد با نيازمندان مي كوشد چنين صفتي را كسب كند. از اين رو ابوحمزه ثمالي (ثابت) مي گفت: روز جمعه اي نماز صبح را با امام زين العابدين عليه السلام به جا آوردم. امام به سوي منزل رفت. من هم با ايشان بودم. وقتي به منزل رسيديم، يكي از خادمه ها را صدا زد و فرمود: «امروز روز جمعه است; هر نيازمندي آمد، مبادا رد كنيد.» من گفتم: هر سائلي كه مستحق نيست! فرمود: «اي ثابت! از آن مي ترسم كه يكي مستحق باشد و ما به او چيزي ندهيم و رد كنيم و به خانواده ما چيزي فرود آيد كه به يعقوب و خانواده اش نازل شد. اطعامشان كنيد.» [2] .


[1] صحيفه سجاديه، «مناجات راجين ».

[2] دارالسلام، نوري، ج 2، ص 145، به نقل از تفسير عياشي. شرح داستان حضرت يعقوب را در آن ببينيد.