کد مطلب:183068 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

دعوت و تشويق به خدمت رساني
حضرت زين العابدين عليه السلام كه چنين مشتاقانه از خداوند توفيق براي خود مي خواهد، ديگران را نيز متوجه اين وظيفه اجتماعي و ديني مي سازد و با برشماري ثوابهاي زياد آن، مؤمنان را براي خدمت رساني بيشتر به هم برمي انگيزد. برخي از تلاشهاي حضرت در تبليغ و ترويج اين سنت حسنه را مرور مي كنيم: