کد مطلب:183069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

اهل خير شويد
امام سجاد عليه السلام به فرزندش امام باقر عليه السلام مي فرمود: «افعل الخير الي كل من طلبه منك فان كان اهله فقد اصبت موضعه و ان لم يكن باهل كنت انت اهله; [1] هر كس از تو انجام كار خيري را خواست، برايش انجام بده; اگر اهلش بود، درست عمل كردي و گرنه تو خود اهل خير شده اي.»

در تفسير آيه 15 سوره توبه «... و يقبل التوبة عن عباده و ياخذ الصدقات » ; «توبه بندگان را مي پذيرد و صدقات را مي گيرد.» محمد بن مسلم از امام صادق، از امام سجاد عليهما السلام نقل كرد: «در پيشگاه خدا تعهد مي كنم كه صدقه به دست بنده ي خدا نمي رسد مگر آنكه پيش از آن در دست خدا قرار بگيرد.»

آن حضرت هر گاه مي خواست صدقه بدهد، اول آنچه را در دست داشت، مي بوسيد و مي بوييد، سپس به دست فقرا مي داد و مي فرمود: «براي هر چيزي فرشته واسطه اي هست، جز صدقه كه بي واسطه به دست خدا مي رسد.» [2] .


[1] تحف العقول، ص 282.

[2] تفسير صافي، ص 223 و برهان، ج 1، ص 441 به نقل از عياشي.