کد مطلب:183071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

درجه خود را ارتقا دهيد
آن حضرت خطاب به شيعيان مي فرمود: «اي شيعيان ما! بهشت دير يا زود از دست شما نمي رود اما براي ارتقاي درجات آن كوشش كنيد و بدانيد ميان شما بالاترين درجات و زيباترين كاخها و سراها و بناها در بهشت از آن كساني است كه در پاسخ دادن به نداي مؤمنان نيكوتر باشند و همدرديشان با فقراي مؤمن بيشتر باشد. بدانيد خداوند گاهي يكي از شما را به سبب يك سخن پاك كه با برادر تنگدستش بگويد، بيشتر از مسافت يك صد هزار سال كه با گامهايش بپيمايد، به بهشت نزديك مي كند، اگر چه از عذاب شدگان به آتش جهنم باشد. پس نيكي كردن به برادر خود را كوچك نشماريد زيرا آن نيكي، روزي براي شما سودمند است كه هيچ چيز جايش را نمي گيرد.» [1] .


[1] تفسير برهان، ج 1، ص 44.