کد مطلب:183079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

خدمت به تناسب توان
«ان من اخلاق المؤمن الانفاق علي قدر الاقتار و التوسع علي قدر التوسع و انصاف الناس من نفسه... ; [1] از اخلاق مؤمن انفاق به قدر توان، توسعه دادن به زندگي به قدر گنجايش، و رفتار منصفانه با مردم و... است.»


[1] همان، ص 282 و اصول كافي، ج 2، ص 241.