کد مطلب:183082 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

كوچك نشمردن خدمت
آن گاه كه خدمت به مردم خاستگاهي الهي داشته باشد، حجم آن مهم نخواهد بود بلكه كيفيت خدمت و رعايت خلوص و داشتن رنگ الهي، ارزشمند خواهد بود. از اين روي گاه خدمت با يك نگاه و ايجاد آرامش روحي در قلب يك فرد، مي تواند خدمتي ارزشمند شمرده شود. لذا امام سجاد عليه السلام مي فرمود:

«نظر المؤمن في وجه اخيه المؤمن للمودة و المحبة عبادة ; [1] نگاه مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روي دوستي و محبت، عبادت است.»

نهايت ظرافت و دقت نظر امام سجاد عليه السلام را در اين جمله ببينيم كه فرمود: «حق كسي كه خداوند او را باعث شادي تو كرده و تو را به دست او شاد كرده، اين است كه اگر واقعا قصد خوشحال كردن تو را داشت، خدا را شكر كني و به اندازه ي كافي از او سپاسگزار باشي و به خاطر آغاز چنين خدمتي از طرف او، متقابلا تو هم باعث خشنودي او شوي و در صدد جبران برآيي. و اگر قصد نداشت، باز خدا را شكر و سپاس گويي و بداني از جانب خداست كه باعث شادي تو شده است و آن شخص نيز يكي از عوامل نعمتهاي خدا بر تو گرديده است. دوست بداري و خيرخواه او باشي زيرا وسايل نعمتهاي الهي هر جا باشند، خود موجب بركت هستند، هر چند از روي قصد نباشد...» [2] .

به اين ترتيب، خدمتگزار نبايد به حجم كار توجه كند بلكه هر نوع خدمتي را كه در توان دارد، نثار ديگران كند.


[1] همان، ص 282.

[2] همان، ص 271.