کد مطلب:188672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

نام و كنيه
نام آن حضرت محمد است. اين نامي است كه رسول خدا (ص) از دير زمان براي وي برگزيده بود.

جابر بن عبدالله انصاري يار ديرين پيامبر (ص) افتخار دارد كه سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ كرده است. از بيان او - كه به تفصيل خواهد آمد - استفاده مي شود كه نامگذاري امام باقر (ع) به وسيله ي پيامبر اكرم (ص) صورت گرفته است.[ صفحه 18]كنيه ي آن گرامي ابوجعفر [1] است و جز اين كنيه اي براي وي نقل نكرده اند. [2] .


[1] مثيرالاحزان، جواهري 237، تاريخ ابن خلكان 2 / 23، تاج المواليد، طبرسي / 39، المعارف 215، سير اعلام النبلاء، 4 / 401 و...

[2] الفصول المهمة 211، بحار 46 / 216، سيرة الائمة الاثني عشر 2 / 200.