کد مطلب:188675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:133

فرزندان
براي امام باقر (ع) هفت فرزند ياد كرده اند، پنج پسر و دو دختر.

1- جعفر بن محمد الصادق (ع).

وي مشهورترين، ارجمندترين و با فضيلت ترين فرزند امام باقر (ع) مي باشد كه از ام فروة زاده شد و نسل امامت از طريق و استمرار يافت.

2- عبدالله بن محمد.[ صفحه 20]او يگانه برادر امام صادق (ع) بشمار مي آيد كه هم از ناحيه ي پدر و هم از ناحيه ي مادر با آن حضرت متحد است. مورخان وي را صاحب فضل و صلاح دانسته اند و متذكر شده اند كه فردي از بني اميه به او سم خورانيد و او را به شهادت رساند. [1] .

3- ابراهيم بن محمد، از ام حكيم.

4- عبيدالله بن محمد، از ام حكيم.

5- علي بن محمد.

6- زينب بنت محمد، اين دو (يعني زينب و علي) از يك مادرند كه ام ولد بوده است.

7- ام سلمه، مادر وي را نيز ام ولد دانسته اند. [2] .

برخي از منابع، تنها شش فرزند براي امام باقر (ع) نام برده اند و بر اين باورند كه امام باقر فرزندي به نام عبيدالله نداشته است. [3] .

گروهي ديگر گفته اند: امام باقر (ع) دو دختر نداشته است، بلكه زينب و ام سلمه در حقيقت دو نام براي يك دختر است. [4] .


[1] الفصول المهمة 221.

[2] برخي از منابع كه اين هفت تن را ياد كرده اند عبارتند از: ارشاد مفيد 2 / 172؛ تاج المواليد 118؛ مناقب 4 / 210؛ تذكرة الائمة 216.

[3] طبقات ابن سعد 5 / 236؛ تذكرة الخواص 306.

[4] اعلام الوري 265؛ كشف الغمة 2 / 322؛ الفصول المهمة 221؛ بحار 46 / 365.