کد مطلب:188694 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:120

ترسيم پيامدهاي نهضت زيد بن علي
عده اي از اصحاب امام باقر (ع) اين حديث را نقل كرده اند كه زيد از كنار امام باقر (ع) گذشت. امام رو به اصحاب خود كرد و فرمود:

اين برادرم - زيد بن علي - را كه مي بينيد، در كوفه قيام خواهد كرد و كشته خواهد[ صفحه 46]شد. او را به دار مي آويزند و سرش را از بدن جدا كرده و از شهري به شهر ديگر سير مي دهند. [1] .


[1] و روي عن عدة من اصحابه انهم قالوا: كنا معه فمر به زيد بن علي (ع). فقال لنا: لترون أخي هذا و الله ليخرجن بالكوفة و ليقتلن و ليصلبن و يطاف برأسه. اثبات الوصية 150؛ الفصول المهمة 216؛ احقاق الحق 12 / 182؛ بحار 46 / 252؛ نورالابصار 143.