کد مطلب:188709 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

بي نيازي خدا از زمان
فردي به امام باقر (ع) گفت: پروردگار از چه زماني، وجود داشته است؟

امام فرمود: واي بر تو! زمان براي موجودي مطرح است كه سابقه ي نيستي داشته باشد، اما خداوند داراي وجود ازلي است. [1] .


[1] همان، باب الكون والمكان، حديث 3.