کد مطلب:188722 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

بينش سياسي امام باقر
از آن جا كه معارف ائمه ي معصومين (ع) از چشمه ي زلال قرآن و رسالت دريافت شده و از پيامبر (ص) به علي بن ابي طالب و از آن حضرت سينه به سينه به ساير امامان منتقل گرديده، و در اين ميان از تحريف و كاستي و فزوني مصون بوده است، در بينش سياسي و اصول ديدگاه هاي ايشان، هماهنگي كامل مشهود است.

بينش سياسي ائمه (ع)، همان بينشي است كه قرآن ترسيم كرده و ارائه داشته است. چه در زمينه ي لزوم حاكميت ايمان و توحيد، عدل و انصاف، روح اخوت و برادري، قوانين و احكام الهي، و چه در زمينه ي حفظ عزت و كيان جامعه ي اسلامي، گسترش ارزش ها و بينش توحيدي، جلوگيري از سلطه ي بيگانگان و اجانب بر مقدارت امت اسلامي و...