کد مطلب:188734 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

دانشمندان از ديگر عوامل صلاح و فساد جامعه
در بينش امام باقر (ع)، دانشمندان، نظريه پردازان و دين شناسان از جمله عوامل مهم سعادت و شقاوت ملت ها به شمار مي آيند؛ زيرا آنان خط سير جامعه را به سوي اعتلا يا انحطاط رقم مي زنند.

دانشمندان و فقيهان، به عنوان مظهر دانايي، و حاكمان، به عنوان مظهر قدرت اجرايي جامعه، از عمده ترين عوامل رهيابي ملت ها به سوي سعادت يا شقاوت به شمار مي آيند.

امام صادق (ع) از پدر گرامي خود، امام باقر (ع) نقل كرده است:

رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه دو گروه از امت من صالح باشند، تمامي امت من صالح خواهند گشت و اگر آن دو گروه فاسد شوند، تمام امت به فساد مي گرايند.[ صفحه 128]به آن حضرت عرض كردند: آن دو گروه كدامند؟

فرمود: يك گروه فقها و دانشمندانند و گروه ديگر حاكمان و فرمانروايان [1] .


[1] عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال رسول الله (ص): صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي، و اذا فسدا فسدت امتي. قيل: يا رسول الله (ص) و من هما؟ قال: الفقهاء والامراء.