کد مطلب:188766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

خلفاي معاصر با دوران امامت باقرالعلوم
شناخت اجمالي نسبت به خط مشي سياسي و شخصيت و عملكرد خلفاي معاصر امامت باقرالعلوم (ع)، مي تواند ما را در بررسي انديشه ي سياسي و تحليل خط مشي امام باقر (ع) در قبال حكومت ها و جريان هاي سياسي - اجتماعي آن عصر، ياري دهد.