کد مطلب:188767 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

وليد بن عبدالملك
چنان كه در فصل گذشته يادآوري شد، وليد بن عبدالملك بن مروان نخستين خليفه ي معاصر امامت باقرالعلوم (ع) مي باشد، كه پس از وي به ترتيب: سليمان بن عبدالملك، عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك، هشام بن عبدالملك حكم رانده اند. [1] .[ صفحه 176]
[1] در بعضي از كتب تاريخي ميان وليد بن عبدالملك و وليد بن يزيد اشتباه صورت گرفته است. قول صحيح همان است كه يادآور شديم. ر.ك: اعيان الشيعة 1 / 650.