کد مطلب:188782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

سخت ترين دوران بر امام باقر
بررسي زندگي امام باقر (ع) مي نماياند كه روزگار خلافت هشام از نظر سياسي، سخت ترين و پر مسأله ترين دوره براي آن حضرت بشمار مي آيد؛ زيرا در دوره ي خلفاي پيشين، آن امام از مدينه به ساير شهرها جلب و احضار نشد. [1] .

استمرار خلافت هشام از جمله عوامل مهمي است كه در بررسي علل تنگناهاي سياسي - اجتماعي اين دوره بايد مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا حكومت ها در آغاز، مسلط بر همه ي امور نيستند، ولي رفته رفته بر سلطه و نفوذ و نظارت آنان افزوده مي شود. و در صورتي كه حكومت بر پايه هاي جور استوار شده باشد، تداوم آن به استبداد فزونتر مي انجامد.[ صفحه 197]تاريخ نشان مي دهد كه دوره ي خلافت هشام در ميان بني اميه، از نظر استمرار كم سابقه بوده است؛ زيرا بيشتر آنان حكومت هايي دو يا سه ساله داشته اند.

استمرار پادشاهي هشام، نه تنها بر امام باقر و اهل بيت (ع) بلكه براي مجموعه ي شيعيان نيز سختي ها و تنگناهاي اجتماعي پديد آورد.


[1] در برخي روايات احضار امام از مدينه به شام در زمان عبدالملك نيز ياد شده است، ولي با توجه به محتواي روايت و ذيل آن اين نظر قوت مي گيرد كه راوي به جاي هشام بن عبدالملك فقط عبدالملك را گفته باشد و هر دو روايت يكي به شمار آيد. رك: الخرائج و الجرائح 1 / 291.