کد مطلب:188798 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

اهتمام به حقوق مالي مردم
ابوثمامه گويد: حضور امام باقر (ع) رسيدم و عرض كردم: فدايت شوم! من مردي هستم كه مي خواهم در مكه اقامت گزينم، ولي يكي از پيروان مذهب مرجئه [1] از من طلبكار است و من به او مديون مي باشم. نظر شما چيست؟ (آيا بهتر است كه به وطنم بازگردم و بدهكاريم را به آن مرد بپردازم، يا با توجه به اين كه مذهب آن مرد مذهب باطلي است، مي توانم پرداخت بدهي خود را به تأخير انداخته، همچنان در مكه بمانم؟)

امام فرمود: به سوي طلبكار بازگردد و قرضت را ادا كن و مصمم باش به گونه اي زندگي كني كه هنگام مرگ و ملاقات خداوند، طلبي از ناحيه ي ديگر بر عهده ي تو[ صفحه 224]نباشد؛ زيرا مؤمن هرگز خيانت نمي كند. [2] .


[1] مذهب مرجئه از جمله مذاهب ساختگي و انحرافي است كه معتقدان به آن چندان پايبند عمل نيستند و به ادعاي ايمان، دلخوش مي دارند و در روايات معصومين مورد لعن و نفرين قرار گرفته اند. رك: الفرق بين الفرق، مترجم 145.

[2] دخلت علي ابي جعفر (ع) و قلت له: جعلت فداك اني رجل اريد ان الازم مكة و علي دين للمرجئة، فما تقول؟ قال (ع): ارجع الي مؤدي دينك و انظر ان تلقي الله عزوجل و ليس عليك دين، فان المؤمن لا يخون. علل الشرايع 528؛ بحار 103 / 142.