کد مطلب:188809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

علم، سلاحي كارآمد
امام باقر (ع) در ادامه ي سفارش هاي ارزنده ي خويش به پيروان خود، براي تشويق[ صفحه 251]آنان به تحصيل علم، به توان و كارآيي دانش در ميدان مقابله با دشمنان اشاره فرموده و تصريح كرده است:

علم سلاحي است عليه دشمنان [1] .

و در ادامه ي همين سخنان، امام (ع) يادآور شده است كه امامان (ع) و رهبران الهي بر اساس همين معيار ارزنده، بر ديگران رفعت يافته و پيشواي مردم قرار گرفته اند. [2] .


[1] ... و سلاح عند الاعداء. ائمتنا 1 / 363.

[2] يرفع الله به قوما فيجعلهم في الخير سادة. همان.