کد مطلب:188814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

لزوم دقت در انتخاب دانشجو
اين تنها وظيفه ي دانشجو و متعلم نيست كه در انتخاب استاد ملاك هاي اخلاقي و معنوي را در نظر بگيرد، بلكه در نگاه امام باقر (ع)، معلم نيز موظف است كه در انتخاب متعلم دقت كرده و فردي را امانتدار دانش خود قرار دهد كه از ايمان و پاكي برخوردار است و علم را در خدمت خيانت و شرارت به كار نمي گيرد. آن حضرت در اين باره مي فرمود:

خداوند رحمت كند كسي را كه علم را زنده كند.

از آن حضرت سؤال شد كه زنده ساختن علم به چيست؟

فرمود: به اين است كه، علم را با اهل دين و پرهيزكاري در ميان بگذارد و با آنان مذاكره كند. [1] .[ صفحه 254]
[1] سمعت اباجعفر (ع) يقول: رحم الله عبدا احيا العلم قال: قلت: و ما احياؤه؟ قال: ان يذاكر به اهل الدين و اهل الورع. باب سؤال العالم و تذاكره، حديث 7.