کد مطلب:188816 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

شناخت، معيار منزلت انسان
امام صادق (ع) از پدر گرامي خويش چنين نقل كرده است:

اي فرزندم! منزلت و جايگاه ارزشي شيعيان را بر اساس ميزان روايت و معرفت آنان بشناس، زيرا معرفت عبارت است از فهم و درك روايات (و آن چه به عنوان رهنمودهاي دين تلقي مي شود). و در پرتو درك عميق روايت ها است كه مؤمن تا عاليترين درجات ايمان، اوج مي گيرد و بالا مي رود. من در كتاب ويژه علي (ع) نگريستم و در آن چنين يافتم: همانا ارزش هر انساني به اندازه ي معرفت و شناخت او است، خداوند مردمان را بر اساس عقلي كه در دنيا به ايشان عطا كرده است، محاسبه مي كند. [1] .


[1] الامام الصادق (ع) عن الباقر (ع): يا بني اعرف منازل الشيعة علي قدر روايتهم و معرفتهم، فان المعرفة هي الدراية للرواية، و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن الي اقصي درجات الايمان، اني نظرت الي كتاب لعلي (ع) فوجدت في الكتاب: ان قيمة كل امري ء و قدره معرفته. ان الله - تبارك و تعالي - يحاسب الناس علي قدر ما اتاهم من العقول في دار الدنيا. معاني الاخبار 1 / 2.