کد مطلب:188826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

امام معصوم، داراي ولايت بر امت
امام باقر (ع) از رسول خدا (ص) اين روايت را نقل كرده است:

كسي كه دوست دارد زندگيش، چونان زندگي من و مردنش، چونان مرگ من باشد و به همان بهشت كه خداوند مرا وعده داده است وارد شود و به شاخه ي الهي چنگ زند، پس بايد ولايت علي بن ابي طالب (ع) و اوصياي پس از او را بپذيرد (از آنان اطاعت كند و ايشان را دوست بدارد) زيرا آنان كسي را به گمراهي نمي كشانند و از طريق هدايت بيرون نمي سازند. بنابراين سعي نكنيد كه به آن ها چيزي بياموزيد، زيرا آن ها از شما داناترند... [1] .

علتي كه رسول خدا (ص) براي لزوم پذيرش ولايت ائمه (ع) بيان داشته است[ صفحه 264]قابل اهميت و توجه بسيار است.

پيامبر (ص) نمي فرمايد: از علي (ع) و اوصياي او اطاعت كنيد چون از خويشان من مي باشند! و يا نفرموده است از آنان پيروي كنيد چون زمام امور را در دست گرفته و فرمانروا و سلطانند! و يا هر نام و عنوان ديگري. بلكه فرموده است از ايشان پيروي كنيد و ولايت آنان را بپذيريد چون اولا كسي را به گمراهي نمي اندازند و از راه بايسته ي سعادت دور نمي سازند. و ثانيا عالمترين مردمند. يعني رهبري دو ويژگي مهم و اساسي دارد 1- دانش گسترده 2- صلاح و شايستگي روحي و عملي، و اين دو در ائمه جمع است. دانش آنان از آثار و احاديثشان و صلاح عملي ايشان از تاريخ و نقل هاي متواتر و معتبر تاريخي آشكار است.

امام باقر (ع) در بيان معناي اين آيه: «ما به آل ابراهيم، كتاب و حكمت و ملك عظيم عطا كرديم» فرمود: خداوند از آل ابراهيم، رسولان، انبيا و ائمه را قرار داد و ملك عظيم اين است كه اطاعت از ايشان را بر مردم واجب ساخت. [2] .


[1] عن ابي جعفر (ع) قا: قال رسول الله (ص): من سره ان يحيي حياتي و يموت ميتتي و يدخل الجنة التي وعد فيها ربي و يتمسك بقضيب غرسه ربي بيده فليتول علي بن ابي طاب (ع) و اوصياءه من بعده، فانهم لا يدخلونكم في باب ضلال و لا يخرجونكم من باب هدي، فلا تعلموهم فانهم اعلم منكم.. اصول كافي 1 / 209.

[2] عن ابي جعفر (ع) في قوله «فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكا عظيما» قال: جعل منهم الرسل و الانبياء و الائمة.. الملك العظيم ان جعل فيهم ائمة؛ من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصي الله، فهو الملك العظيم. اصول كافي 1 / 206.