کد مطلب:188834 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

عمل، نيازمند استمرار و مداومت
امام باقر (ع) مي فرمايد:

محبوبترين عمل نزد خداوند، عمل نيكي است كه انسان بر آن مداومت داشته[ صفحه 271]باشد هر چند خود عمل اندك و كوچك باشد. [1] .

در بياني ديگر فرموده است:

باقي ماندن بر عمل و پايدار ماندن بر آن، مهمتر و دشوارتر از خود عمل است. [2] .


[1] عن الباقر (ع): احب الاعمال الي الله عزوجل ما داوم العبد عليه، و ان قل. و سائل 1 / 70.

[2] عن ابي جعفر (ع): الابقاء علي العمل، اشد من العمل. كافي 2 / 296.