کد مطلب:188837 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

آگاهان بي عمل، گرگ هاي جامعه
امام باقر (ع) مي فرمايد:

خداوند به يكي از پيامبرانش وحي كرد تا به كساني كه براي غير دين و ارزش هاي الهي، به دين شناسي و ژرف انديشي در معارف پرداخته اند و نيز كساني كه علم را براي غير عمل مي جويند و دنيا را جز براي آخرت مي طلبند، هشدار دهد و بگويد كه آنان در حقيقت از آن قماش مردمند كه لباس گوسفندان پوشيده ولي قلبي چون گرگ دارند. زبانشان شيرين تر از عسل و كردارشان تلخ تر از عصاره ي درختان تلخ است! آنان با خدا از در فريب و نيرنگ وارد شده اند و او را به استهزا گرفته اند! ولي بايد بدانند كه براي آنان فتنه و بلايي تدارك ديده ام كه كارشناسترين مردم را به حيرت وا دارد! [1] .[ صفحه 273]
[1] الباقر (ع): اوحي الله عزوجل الي بعض انبيائه: قل للذين يتفقهون لغير الدين و يتعلمون لغير العمل و يطلبون الدنيا لغير الآخرة، يلبسون للناس مسوك الكباش و قلوبهم كقلوب الذئاب! السنتم احلي من العسل واعمالهم امر من الصبر! اياي يخادعون و بي يستهزؤون! لا تيحن لهم فتنة تذر الحكيم حيرانا. بحار 73 / 372.