کد مطلب:188875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

كنترل زبان و گفتار
امام باقر (ع) مي فرمايد: ابوذر - كه رحمت خدا بر او باد - هماره اين سخن را يادآور مي شد:

اي جوينده ي دانش و آگاهي! اين زبان كليد خوبي است، بر زبانت مهر بزن چنان كه بر دارايي ها و طلا و نقره ات مهر مي زني (و آن ها را در مكاني محفوظ نگاه مي داري). [1] .[ صفحه 301]امام (ع) در حديثي ديگر فرموده است:

رسول خدا مي فرمايد: خداي رحمت كند و مورد لطف خويش قرار دهد آن مؤمني را كه نگاهدار زبانش از هر شري باشد، زيرا حفظ زبان صدقه اي است از سوي انسان براي خويش (يعني او را از بلاها نگاه مي دارد).

سپس امام باقر فرمود: هيچ كس از گناهان در امان نيست مگر اين كه زبانش را در دهان حبس كند و مخزون نمايد. [2] .


[1] سمعت أباجعفر (ع) يقول: كان ابوذر - رحمه الله - يقول: يا مبتغي العلم ان هذا اللسان مفتاح خير و مفتاح شر، فاختم علي لسانك كما تختم علي ذهبك و ورقك. اصول كافي 2 / 114.

[2] الباقر (ع)... فان رسول الله (ص) قال: رحم الله مؤمنا امسك لسانه من كل شرفان ذلك صدقة منه علي نفسه ثم قال (ع): لا يسلم أحد من الذنوب حتي يخزن لسانه. تحف العقول 342، حديث 54.