کد مطلب:188879 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

دينداري در غم و شادي
در روايتي ديگر امام (ع) نشانه هاي مؤمن را چنين بيان داشته است:

همانا مؤمن واقعي كسي است كه وقتي خشنود و سرخوش است، خوشحالي و شادابي و نشاط او را به گناه و باطل نكشاند، و هنگامي كه ناراحت و غمگين و خشمناك است، اين ناراحتي ها او را از سخن حق دور نسازد!

مؤمن واقعي كسي است كه به هنگام قدرت و اقتدار، به تعدي و تجاوز رو نياورد و از دايره ي حق بيرون نرود! [1] .[ صفحه 303]
[1] عن أبي جعفر (ع) قال: انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم و لا باطل، و اذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والذي اذا قدر لم تخرجه قدرته الي التعدي الي ما ليس له بحق. اصول كافي 2 / 234.