کد مطلب:188890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

امر به معروف و نهي از منكر
احساس مسؤوليت فرد در جامعه و دلبستگي وي به سرنوشت مردم و سلامت محيط اجتماعي خود، نگراني وي را خواه ناخواه، نسبت به كجروي ها و انحرافات بر مي انگيزد و او را در مقام امر به معروف و اصلاحگري قرار مي دهد.

امر به معروف، وظيفه و ارزشي است كه در جامعه و در محيط جمعي و گروهي و روابط اجتماعي قابل طرح مي باشد، امام باقر (ع) در زمينه ي اهميت آن مي فرمايد:

امر به معروف و نهي از منكر دو خوي و خصلت الهي است، آن كه اين دو خصلت را ياري دهد (به آن ها اهتمام ورزد) خداوند او را عزت بخشد و آن كس كه[ صفحه 309]اين دو مهم را خوار شمارد، خداوند او را خوار گرداند. [1] .


[1] الامام الباقر (ع): الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق الله فمن نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله. مشكاة الانوار 132-131.