کد مطلب:192539 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:119

مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم

سال هاست كه با حديث انس دارم؛ اما نشستن در كلاس درس امام صادق عليه السلام همواره آرزويم بود و چه بسيار زماني كه چشم ها را مي بستم و با پرواز خيال، در مدينه مي نشستم تا شايد نغمه اي دل انگيز از كلام شيرين اهل بيت عليهم السلام را بشنوم، اما تنها لحظه اي بود و لحظه اي... تا آن كه توفيق رفيق راه شد و دوستان عزيزم، طرح گردآوري سخنان كوتاه، پر محتوا و دلنشين امام صادق عليه السلام را با عنوان «مدرسه امام صادق عليه السلام» به بنده پيشنهاد كردند.. اين پيشنهاد را تنها براي دل خودم پذيرفتم و آنچه فراهم آمد، نخست بر دل من نشست و آن گاه بر كاغذ.

گام نخست با مطالعه ي مجموعه هايي كه تنها سخنان امام صادق عليه السلام را فراهم آورده اند، شروع شد. مسند الامام الصادق عليه السلام: عطاردي، موسوعة الامام الصادق عليه السلام: قزويني و بحارالانوار، جلد 75 را ملاحظه كردم و احاديث اعتقادي - اخلاقي را از ميان انبوه سخنان فقهي امام صادق عليه السلام برگزيدم.

در گام دوم به مطالعه ي سخنان امام در كتاب هاي ميزان الحكمة و ساير كتاب هاي مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث پرداختم و از اين مجموعه ها نيز سخنان ارزشمند امام را انتخاب كردم كه جمعاً 594 حديث برگزيده شد.

گام سوم بسيار دشوار بود زيرا بايد 229 حديث را كنار مي نهادم و تنها به 365 گل واژه - به عدد روزهاي سال - بسنده مي كردم. هر يك از اين گل واژه ها[ صفحه 6]عطرآگين بود و چشم پوشيدن از آن ها آسان نبود. به هر حال معيارهاي زير براي گزينش احاديث «مدرسه ي امام صادق عليه السلام» تعيين شد:

1. كوتاهي احاديث.

2. داشتن پيام اخلاقي يا اعتقادي براي همگان.

3. تنوع موضوعات مرتبط با زندگي.

در گام چهارم به مصدريابي احاديث انتخابي پرداختم و احاديث را از ميان كتاب هاي كهن آدرس دادم تا بر استواري متن انتخابي گواهي دهد و در مواردي اندك نيز به كتاب هاي معاصر آدرس داده شد.

گام پنجم، ترجمه ي احاديث بود كه در اين زمينه به ترجمه هاي موجود در كتاب هايي مانند ميزان الحكمة و... مراجعه كردم و در اين مرحله انتقال درست مفهوم حديث برايم مهم تر بود و از اين روي در مواردي به الفاظ پاي بند نماندم و با «عطف هايي» كه مفهوم را بهتر منتقل مي كرد، متن عربي را به فارسي بازگرداندم.

و بدينسان 365 گل واژه در كنار هم قرار گرفت و دورنمايي از گلستان امام صادق عليه السلام نمايان شد. گفتني است كه دستورات اجتماعي امام ششم در ميان احاديث اخلاقي آن امام درخشش بيشتري دارد و چنانچه به اندكي از آن عمل شود، جامعه ي امروز ما در اندك زماني، تغييري گسترده خواهد كرد.

اكنون چه زيباست كه با امام جعفر صادق عليه السلام هم پيمان شويم تا هر روز تنها به يكي از سخنان زيبايش دل بنديم و در پايان سال به «شيعه ي جعفري» بودن خويش افتخار كنيم. البته خوانندگان گرامي اين اثر مي توانند با استفاده از كتابچه ي چهل حديث نويسي كه به منظور نگارش احاديث اهل بيت عليهم السلام تهيه شده است، چهل حديثي از حضرت صادق عليه السلام را نيز به يادگاري از مطالعه ي مدرسه ي امام صادق عليه السلام بنويسند.

در پايان از تشويق ها، راهنمايي ها و پيشنهادات دوست فرهيخته و كار دانم، جناب حجة الاسلام غلامرضا حيدري ابهري كه احاديث انتخابي را با[ صفحه 7]دقت و وسواس ستودني از آغاز تا انجام خواند و با خرده گيري هاي بسيار ارزنده اش مرا ياري داد و نيز از مدير محترم «نشر جمال» جناب حجة الاسلام سبحاني نسب كه دغدغه ي انتشار معارف اهل بيت عليهم السلام را در سر دارد و اين كتاب با همت و پيگيري ايشان سامان يافت، صميمانه تشكر و از پروردگار دوست داشتني براي هر دو عزيز، گفتار و كرداري «صادق پسند» را آرزو مي كنم.

27 رجب 1429. بعثت پيامبر خوبي ها

9 مرداد 1387

احمد غلامعلي[ صفحه 8]