کد مطلب:192547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:126

حديث 008
شنبه

لاراحة لحسود.

حسود، هيچ آسايشي ندارد.

بحار، ج 69، ص 261