کد مطلب:192560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:122

حديث 021
جمعه

ثق بالله تكن مؤمنا.

به خدا اعتماد كن تا مؤمن شوي.

بحار، ج 75، ص 192[ صفحه 11]