کد مطلب:192563 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:129

حديث 024
2 شنبه

لا تصاحب الفاجر.

با بدكار همنشيني مكن.

تحف، ص 376