کد مطلب:192570 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

حديث 031
2 شنبه

العفو زكاة الظفر.

عفو و گذشت، زكات پيروزي است.

بحار، ج 75، ص 268