کد مطلب:192577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

حديث 038
2 شنبه

الفهم مجد.

فهم، شكوه و بزرگي است.

كافي، ج 1، ص 26