کد مطلب:192580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

حديث 041
5 شنبه

الهوي يقظان.

هوس، بيدار است.

نزهة، ص 176