کد مطلب:192582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

حديث 043
شنبه

أنفق و لا تخف فقراً.

انفاق كن و از هيچ تنگدستي و فقري نترس.

كافي، ج 2، ص 144