کد مطلب:192583 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

حديث 044
1 شنبه

لا تكونوا علماء جبارين.

دانشمندان متكبر و گردن فراز نباشيد.

كافي، ج 1، ص 36