کد مطلب:192610 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

حديث 071
شنبه

المعروف زكاة النعم.

خوبي به ديگران، زكات نعمت ها است.

بحار، ج 75، ص 268