کد مطلب:192627 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

حديث 088
3 شنبه

من كف غضبه ستر الله عورته.

هر كه خشم خود را نگهدارد، خدا زشتي و عيب او را بپوشاند.

كافي، ج 2، ص 303