کد مطلب:192647 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 108
2 شنبه

ما من مؤمن الا و فيه دعابة.

هيچ مؤمني نيست مگر آن كه بهره اي از شوخي و مزاح دارد.

كافي، ج 2، ص 663