کد مطلب:192677 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

حديث 138
4 شنبه

لا تحتقر حسنةً.

هيچ كار نيكي را ناچيز مشمار.

مستدرك، ج 12، ص 157