کد مطلب:192694 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 155
شنبه

احمل نفسك لنفسك.

خودت بار خودت را بر دوش كش.

كافي، ج 2، ص 454