کد مطلب:192701 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حديث 162
شنبه

خياركم سمحاؤكم.

بهترين شما، بخشنده ترين شما است.

كافي، ج 4، ص 41