کد مطلب:192707 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 168
جمعه

الحب افضل من الخوف.

ارزش دوستي خدا، برتر از ترس از خداوند است.

كافي، ج 8، ص 128[ صفحه 32]