کد مطلب:192727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

حديث 188
5 شنبه

كل رياء شرك.

هر گونه كار ريائي، شرك است.

كافي، ج 2، ص 293