کد مطلب:192739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:70

حديث 200
3 شنبه

عقوق الوالدين من الكبائر.

نافرماني پدر و مادر، از گناهان كبيره است.

بحار، ج 71، ص 74