کد مطلب:192742 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:71

حديث 203
جمعه

ادفعوا البلاء بالدعاء.

بلا را با دعا پس زنيد.

كافي، ج 4، ص 3[ صفحه 37]